Yönetim Kurulu

Sektörel çalışmalarımız, günümüzden tam 35 yıl önce aile büyüklerimiz tarafından İstanbul-Bayrampaşa’da “Basınçlı Döküm” konusunda başladı.

Balkanlarda madencilik alanında 20 yılda edindikleri deneyimi döküm ve pres alanında daha da geliştiren kurucularımızdan bayrağı devraldığımızda metal sektörünün sahip olduğu büyük potansiyeli ve sunduğu fırsattan değerlendirmek için kendimize yeni hedefler belirleyip sistemli bir ekip çalışması içine girdik. Otomotiv sektörü için kaliteli parça üretimi yapmak bu hedeflerimizin başında yer alıyordu.

Otomotiv sektöründe gösterdiğimiz başarıya paralel olarak İstanbul-Yenibosna’daki üretim alanımızı 2.400 m2’ye kadar genişlettik. Bu sürede tüm kazanım ve birikimimizi teknolojik altyapımızı geliştirmek için seferber ettik. Gerekli olan kalite belgelerini alarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza devam ettik.

Otomotiv ve diğer sektörlerde gösterdiğimiz başarı üretim anlamında kapasite artışını ve departmanlara ayrılmış fabrika yatırımını da beraberinde getirdi. 2012 yılında İstanbul-Hadımköy’de 7.000 m2’lik kapalı alana sahip, farklı yönetim üretim birimlerini bünyesinde toplayan yeni yerimize taşındık ve farklı alanlarda uzmanlaşmış şirketlerimizi kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Yarım asıra yaklaşan ticari hayatımızda tüm faaliyetlerimizi “Örnek Ticaret Ahlakı” prensibi çerçevesinde yürüttük. Prensipli ve güvene dayalı ticari duruşumuz Teknopres’i kısa zamanda kalite standartları çerçevesinde hem Türkiye hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri için çeşitli sektörlerde uçtan uca çözümler üreten ihracat deneyimi yüksek, sektörde güven telkin eden bir kuruma dönüştürdü.

Farklı sektörlerde edindiğimiz ihracat deneyimi, kalitede sürekliliği sağlamak için gerekli yatırımları yapmamızı, yeni teknolojilere süratle adapte olmamızı, farklı ve karmaşık üretim tekniklerinde uzmanlaşmamızı da beraberinde getirdi. Bugün soğuk – sıcak kamara metal enjeksiyon döküm ile kalıp üretiminde her türden üretim talebine yanıt verebilecek bilgi beceri ve esnekliğe sahip olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. Teknopres enjeksiyon ve kalıp teknolojilerinde edindiği bu bilgi beceri ve esnekliği her geçen gün daha da geliştirmek için var gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.

Yarım Asıra yaklaşan ticari hayatımızda emeği bilgisi ve dostluğu ile bu başarımızda pay sahibi olan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve gösterdikleri büyük fedakarlıklarla bugünümüzü borçlu olduğumuz aile büyüklerimize şükranlarımızı sunarız.

Bize Sorun